Bedrijfsopvolging

De Management Buy In (MBI) transactie is een groeiend fenomeen. Zowel het aantal potentiële kopers (bedrijfsopvolgers) blijft groeien als het aantal bedrijven die een opvolger zoekt. Het is uiteraard van belang te onderzoeken of het betreffende aan te kopen bedrijf wel geschikt is voor overname door een MBI-er. Daarbij gaat het niet alleen om het bedrijf zelf. Ook de drijfveren van de huidige eigenaar spelen een essentiële rol.

In de meeste gevallen vinden MBI transacties plaats bij familiebedrijven zonder opvolging binnen de familie. De verkopende partij (meestal de directeur groot aandeelhouder) heeft goede redenen om het bedrijf zelfstandig voort te laten bestaan. Belangrijke factoren hierbij zijn de zorg voor alle stakeholders, zoals personeel, maar ook klanten en leveranciers.

De oude eigenaar wil het bedrijf netjes achterlaten en wil voorkomen dat alles wordt opgeslokt door een grote concurrent. Met de komst van een MBI-er zal de continuïteit als zelfstandig bedrijf gewaarborgd zijn. Bijkomend voordeel is dat het bedrijfspand na verkoop meestal in handen blijft van de oude eigenaar en deze heeft een groot belang bij een sterke, trouwe huurder.

Nieuwe kennis

Indien de oude eigenaar inziet dat er nieuwe kennis binnengebracht moet worden om het bedrijf naar een volgende fase te tillen of dat een andere cultuur nodig is voor de toekomst, zal de kans op een succesvolle MBI transactie verder toenemen.

Betrokkenheid

Bij een MBI zal de eigenaar bereid moeten zijn een periode verbonden te blijven aan zijn/haar oude bedrijf. In elk geval zullen alle werkzaamheden goed overgedragen moeten worden. Daarnaast wordt bij de meeste MBI transacties aan de verkoper gevraagd een deel van de overnamesom later te ontvangen (achtergestelde lening), waarbij ook sprake kan zijn van een nabetaling op basis van toekomstige winstgevendheid (earn-out, gefaseerde overname).

De onderneming

De opvolging wordt vergemakkelijkt als de onderneming zelf stabiele financiële resultaten laat zien. Grote uitslagen naar boven en beneden zorgen vaak voor onoverkomelijke problemen rondom de prijsbepaling en financierbaarheid.

De stabiele resultaten slaan ook op de toekomstverwachting. Verwacht het bedrijf na de MBI een flinke winststijging, dan zullen ook veel discussies rondom de prijsbepaling en financierbaarheid ontstaan. De MBI-er en de financiers zullen een sterke groeicurve veelal terzijde schuiven. Verder ontstaat de discussie of de bijbehorende waardegroei de oude of de nieuwe eigenaar toe komt.

Naast het belang van een stabiele cash flow is het belangrijk dat er sprake is van gezonde balansverhoudingen. Een potentiële verkoper realiseert zich vaak niet dat de schulden binnen het bedrijf van de waarde van de aandelen worden afgetrokken.

De Management Buy In (MBI) transactie is een groeiend fenomeen. Zowel het aantal potentiële kopers (bedrijfsopvolgers) blijft groeien als het aantal bedrijven die een opvolger zoekt. Het is uiteraard van belang te onderzoeken of het betreffende aan te kopen bedrijf wel geschikt is voor overname door een MBI-er. Daarbij gaat het niet alleen om het bedrijf zelf. Ook de drijfveren van de huidige eigenaar spelen een essentiële rol.

In de meeste gevallen vinden MBI transacties plaats bij familiebedrijven zonder opvolging binnen de familie. De verkopende partij (meestal de directeur groot aandeelhouder) heeft goede redenen om het bedrijf zelfstandig voort te laten bestaan. Belangrijke factoren hierbij zijn de zorg voor alle stakeholders, zoals personeel, maar ook klanten en leveranciers.

De oude eigenaar wil het bedrijf netjes achterlaten en wil voorkomen dat alles wordt opgeslokt door een grote concurrent. Met de komst van een MBI-er zal de continuïteit als zelfstandig bedrijf gewaarborgd zijn. Bijkomend voordeel is dat het bedrijfspand na verkoop meestal in handen blijft van de oude eigenaar en deze heeft een groot belang bij een sterke, trouwe huurder.

Nieuwe kennis

Indien de oude eigenaar inziet dat er nieuwe kennis binnengebracht moet worden om het bedrijf naar een volgende fase te tillen of dat een andere cultuur nodig is voor de toekomst, zal de kans op een succesvolle MBI transactie verder toenemen.

Betrokkenheid

Bij een MBI zal de eigenaar bereid moeten zijn een periode verbonden te blijven aan zijn/haar oude bedrijf. In elk geval zullen alle werkzaamheden goed overgedragen moeten worden. Daarnaast wordt bij de meeste MBI transacties aan de verkoper gevraagd een deel van de overnamesom later te ontvangen (achtergestelde lening), waarbij ook sprake kan zijn van een nabetaling op basis van toekomstige winstgevendheid (earn-out, gefaseerde overname).

De onderneming

De opvolging wordt vergemakkelijkt als de onderneming zelf stabiele financiële resultaten laat zien. Grote uitslagen naar boven en beneden zorgen vaak voor onoverkomelijke problemen rondom de prijsbepaling en financierbaarheid.

De stabiele resultaten slaan ook op de toekomstverwachting. Verwacht het bedrijf na de MBI een flinke winststijging, dan zullen ook veel discussies rondom de prijsbepaling en financierbaarheid ontstaan. De MBI-er en de financiers zullen een sterke groeicurve veelal terzijde schuiven. Verder ontstaat de discussie of de bijbehorende waardegroei de oude of de nieuwe eigenaar toe komt.

Naast het belang van een stabiele cash flow is het belangrijk dat er sprake is van gezonde balansverhoudingen. Een potentiële verkoper realiseert zich vaak niet dat de schulden binnen het bedrijf van de waarde van de aandelen worden afgetrokken.