Duurzame deals

Een intermediair die investeert in langdurige relaties??

 

Hoe kan dit? ….

 

Wij geloven in lange termijn relaties en dus duurzame MBI-transacties. Al onze dienstverlening is hierop gericht. Vanaf het moment dat potentiële MBI-kandidaten met ons in gesprek komen staan een aantal zaken centraal:

Moet je deze stap wel zetten? Ben je een ondernemer en past deze stap wel op dit moment?

Zo ja, welk (type) bedrijf en rol daarin past dan goed bij je?


Via het actief op zoek gaan naar de beste match.


Tot het sluiten van een verantwoorde transactie tegen een realistische prijs en dito voorwaarden.


Met een goed passende dealstructuur: hebben we het hier over

• een 100% overname met een investeerder
• over een toetreden als partner
• of over een op strategische exit gerichte opvolgingsscenario?

Een intermediair die investeert in langdurige relaties??

 

Hoe kan dit? ….

 

Wij geloven in lange termijn relaties en dus duurzame MBI-transacties. Al onze dienstverlening is hierop gericht. Vanaf het moment dat potentiële MBI-kandidaten met ons in gesprek komen staan een aantal zaken centraal:

Moet je deze stap wel zetten? Ben je een ondernemer en past deze stap wel op dit moment?

Zo ja, welk (type) bedrijf en rol daarin past dan goed bij je?


Via het actief op zoek gaan naar de beste match.


Tot het sluiten van een verantwoorde transactie tegen een realistische prijs en dito voorwaarden.


Met een goed passende dealstructuur: hebben we het hier over

• een 100% overname met een investeerder
• over een toetreden als partner
• of over een op strategische exit gerichte opvolgingsscenario?

En na de notaris stopt onze dienstverlening niet

Wij geloven dat voor een solide MBI transactie ondersteuning ook na de transactie van groot belang is.

• Dit kan zowel zijn met onze ondernemerscoach die zich met name op vraagstukken rondom persoonlijk en strategisch leiderschap en marketingstrategie richt.

• Of meer vanuit een financiële begeleiding, waarbij er allereerst een dashboard gezamenlijk wordt opgesteld en een van onze financieel adviseurs (die ook de transactie heeft begeleid als overname adviseur) de eerste jaren na de overname periodiek het bedrijf en jou als ondernemer blijft volgen.