Gefaseerde MBI

In plaats van direct en volledig (100%) een bedrijf overnemen of sec een participatie realiseren, is de gefaseerde MBI een transactievorm die  steeds vaker voorkomt. Via een gefaseerde overname realiseert u uiteindelijk een volledige overname via enkele tussenstappen.

Fasering

De meest voorkomende fasering in dit type overname loopt via een 3-trapstraject. Hierbij start de MBI er met een substantieel minderheidsbelang, dat meestal uit eigen middelen, eventueel in combinatie met een lening van de verkoper, wordt gefinancierd. Via de volgende over te nemen tranche groeit de koper naar een meerderheidsbelang om vervolgens bij de derde tranche de volledige overname te realiseren. Dit vaak binnen een tijdsbestek van circa 3 jaar. Meerdere stappen en een langere periode zijn uiteraard mogelijk, maar maken de afspraken complexer en zorgen voor minder duidelijkheid.

De gefaseerde MBI is vaak een resultante van de onderhandeling en niet zozeer een vooropgezet plan van koper of verkoper. Daarnaast zien we dat dit type overname het meest voorkomt bij zogeheten ‘latente verkoop’. Hierbij stond het bedrijf niet in de verkoop op het moment dat het door ons werd benaderd, maar zagen koper en verkoper een 1+1=3 situatie ontstaan in een mogelijk co-ondernemerschap. Direct verkopen en afscheid nemen was bovendien wellicht nog niet wenselijk voor de dga of nog niet mogelijk/financierbaar voor de koper. Als dan beide partijen toch heel graag zaken met elkaar willen doen, dan is ene geleidelijk traject een mogelijke oplossing.

De gefaseerde overname heeft als voordeel dat:

  • sommige bedrijven die via een directe overname niet haalbaar zijn nu wel in beeld kunnen komen;
  • de uiteindelijke overnamefinanciering relatief makkelijker is te realiseren: uw MBI wordt een MBO (Management Buy Out);
  • ..
  • voor verkopers: …….

liggen vooral in … financierbaar .. toegroeien …. bedrijf beter leren kennen … samenwerking testen via uitgestelde ….

In plaats van direct en volledig (100%) een bedrijf overnemen of sec een participatie realiseren, is de gefaseerde MBI een transactievorm die  steeds vaker voorkomt. Via een gefaseerde overname realiseert u uiteindelijk een volledige overname via enkele tussenstappen.

Fasering

De meest voorkomende fasering in dit type overname loopt via een 3-trapstraject. Hierbij start de MBI er met een substantieel minderheidsbelang, dat meestal uit eigen middelen, eventueel in combinatie met een lening van de verkoper, wordt gefinancierd. Via de volgende over te nemen tranche groeit de koper naar een meerderheidsbelang om vervolgens bij de derde tranche de volledige overname te realiseren. Dit vaak binnen een tijdsbestek van circa 3 jaar. Meerdere stappen en een langere periode zijn uiteraard mogelijk, maar maken de afspraken complexer en zorgen voor minder duidelijkheid.

De gefaseerde MBI is vaak een resultante van de onderhandeling en niet zozeer een vooropgezet plan van koper of verkoper. Daarnaast zien we dat dit type overname het meest voorkomt bij zogeheten ‘latente verkoop’. Hierbij stond het bedrijf niet in de verkoop op het moment dat het door ons werd benaderd, maar zagen koper en verkoper een 1+1=3 situatie ontstaan in een mogelijk co-ondernemerschap. Direct verkopen en afscheid nemen was bovendien wellicht nog niet wenselijk voor de dga of nog niet mogelijk/financierbaar voor de koper. Als dan beide partijen toch heel graag zaken met elkaar willen doen, dan is ene geleidelijk traject een mogelijke oplossing.

De gefaseerde overname heeft als voordeel dat:

  • sommige bedrijven die via een directe overname niet haalbaar zijn nu wel in beeld kunnen komen;
  • de uiteindelijke overnamefinanciering relatief makkelijker is te realiseren: uw MBI wordt een MBO (Management Buy Out);
  • ..
  • voor verkopers: …….

liggen vooral in … financierbaar .. toegroeien …. bedrijf beter leren kennen … samenwerking testen via uitgestelde ….