Gefaseerde overname

Gefaseerd overnemen of participeren in een onderneming. Het lijkt een aantrekkelijk alternatief als je nog geen ondernemerservaring hebt. Je groeit op deze manier in je ondernemersrol en spreidt of beperkt bovendien je risico’s. Maar is dat wel zo? en is dat het juiste vertrekpunt? Werkt het ook überhaupt wel met 2 stuurmannen aan boord? Een trend lijkt zich de afgelopen jaren af te tekenen bij MBI transacties, waar de participatie of gefaseerde overname steeds belangrijker wordt.

Er is meer private equity en de behoefte bij die partijen om bedrijven over te nemen. Daarbij zoekt PE vaak ook een nieuw management voor die bedrijven in de vorm van een MBI-er;

· Een groeiend aantal ondernemers realiseert zich dat hun bedrijf in een nieuwe, volwassen fase komt. Hierbij is een andere aansturing nodig. De combinatie met een gecommitteerde collega ondernemer (MBI) die deze aansturing kan brengen, is vaak een ideale oplossing;

· Stip op de horizon: eigenaren die hun bedrijf over enkele jaren willen verkopen. Deze eigenaren realiseren zich dat zelf de waarde van hun bedrijf niet goed optimaliseren.

RISICO’S

De risico’s bij een gefaseerde overname lijken duidelijk: 2 stuurmannen aan boord. Eén is een ervaren manager met eigen ideeën, visie en ambitie met het bedrijf. De ander is een ervaren, eigenwijze, vertrekkend ondernemer.  Deze wil een meer behoudende koers varen.

Onze ervaring in dit type transacties is dat een geleidelijke overname vaak een prima alternatief is voor de 100% overname. Het biedt een werkende oplossing voor het opvolgingsprobleem. In veel gevallen geeft het juist een extra impuls aan de groei. Hierbij pleiten wij wel voor;

· Een eventueel korte inwerkperiode;

· Nauwe samenwerking koper en verkoper in het voortraject en het gezamenlijk opstellen van businessplannen;

· Gefaseerde overnametermijn van slechts enkele jaren (< 4);

· Op voorhand duidelijke afspraken over huidige en toekomstige waardering. Op welke momenten is realisatie van de verschillende mijlpalen.

 

VOORDELEN GEFASEERDE OVERNAME:

· De uiteindelijke overname is beter financierbaar: de MBI wordt eigenlijk een mbo;

· Een eventuele Inwerkperiode ‘test’ de samenwerking en zorgt voor een betere due diligence;

· Op deze manier ontstaan meer overname- en ondernemersmogelijkheden.

VOORDELEN VERKOPER:

· Een deels uitgestelde betaling levert naar verwachting naast een risico uiteindelijk een gewenste prijs op;

· Dga kan een deal sluiten met een bedrijf dat nu niet openstaat voor 100% verkoop;

· Het bedrijf wordt in de loop van het hele overnametraject minder afhankelijk (kennis, contacten e.d.) van de vertrekkend dga.

Gefaseerd overnemen of participeren in een onderneming. Het lijkt een aantrekkelijk alternatief als je nog geen ondernemerservaring hebt. Je groeit op deze manier in je ondernemersrol en spreidt of beperkt bovendien je risico’s. Maar is dat wel zo? en is dat het juiste vertrekpunt? Werkt het ook überhaupt wel met 2 stuurmannen aan boord? Een trend lijkt zich de afgelopen jaren af te tekenen bij MBI transacties, waar de participatie of gefaseerde overname steeds belangrijker wordt.

Er is meer private equity en de behoefte bij die partijen om bedrijven over te nemen. Daarbij zoekt PE vaak ook een nieuw management voor die bedrijven in de vorm van een MBI-er;

· Een groeiend aantal ondernemers realiseert zich dat hun bedrijf in een nieuwe, volwassen fase komt. Hierbij is een andere aansturing nodig. De combinatie met een gecommitteerde collega ondernemer (MBI) die deze aansturing kan brengen, is vaak een ideale oplossing;

· Stip op de horizon: eigenaren die hun bedrijf over enkele jaren willen verkopen. Deze eigenaren realiseren zich dat zelf de waarde van hun bedrijf niet goed optimaliseren.

RISICO’S

De risico’s bij een gefaseerde overname lijken duidelijk: 2 stuurmannen aan boord. Eén is een ervaren manager met eigen ideeën, visie en ambitie met het bedrijf. De ander is een ervaren, eigenwijze, vertrekkend ondernemer.  Deze wil een meer behoudende koers varen.

Onze ervaring in dit type transacties is dat een geleidelijke overname vaak een prima alternatief is voor de 100% overname. Het biedt een werkende oplossing voor het opvolgingsprobleem. In veel gevallen geeft het juist een extra impuls aan de groei. Hierbij pleiten wij wel voor;

· Een eventueel korte inwerkperiode;

· Nauwe samenwerking koper en verkoper in het voortraject en het gezamenlijk opstellen van businessplannen;

· Gefaseerde overnametermijn van slechts enkele jaren (< 4);

· Op voorhand duidelijke afspraken over huidige en toekomstige waardering. Op welke momenten is realisatie van de verschillende mijlpalen.

 

VOORDELEN GEFASEERDE OVERNAME:

· De uiteindelijke overname is beter financierbaar: de MBI wordt eigenlijk een mbo;

· Een eventuele Inwerkperiode ‘test’ de samenwerking en zorgt voor een betere due diligence;

· Op deze manier ontstaan meer overname- en ondernemersmogelijkheden.

VOORDELEN VERKOPER:

· Een deels uitgestelde betaling levert naar verwachting naast een risico uiteindelijk een gewenste prijs op;

· Dga kan een deal sluiten met een bedrijf dat nu niet openstaat voor 100% verkoop;

· Het bedrijf wordt in de loop van het hele overnametraject minder afhankelijk (kennis, contacten e.d.) van de vertrekkend dga.