Belangrijk onderdeel in het mbi proces is het verkrijgen van de benodigde financiering om de overname te kunnen realiseren.

Ben je eenmaal zover gekomen, dan wil je uiteraard ook dat je financieringsaanvraag slaagt.

Onze netwerken en meer dan 10 jaar ervaring in het financieren van mbi transacties speelt hier een cruciale rol. Voordat wij een bieding uitbrengen stemmen wij ons voorstel en de financieringsmogelijkheden eerst af met relevante contacten bij banken en/of investeerders. Zodoende komt er een financierbaar bod op tafel te liggen.

Belangrijk onderdeel in het mbi proces is het verkrijgen van de benodigde financiering om de overname te kunnen realiseren.

Ben je eenmaal zover gekomen, dan wil je uiteraard ook dat je financieringsaanvraag slaagt.

Onze netwerken en meer dan 10 jaar ervaring in het financieren van mbi transacties speelt hier een cruciale rol. Voordat wij een bieding uitbrengen stemmen wij ons voorstel en de financieringsmogelijkheden eerst af met relevante contacten bij banken en/of investeerders. Zodoende komt er een financierbaar bod op tafel te liggen.

Vormen van mbi financiering:

Bankfinanciering

BuyInside zorgt ervoor dat je bij de juiste persoon aan tafel zit en ondersteunt je bij het opstellen van een gedegen businessplan en financieringsaanvraag. Beide zaken zijn van doorslaggevend belang bij het al dan niet verkrijgen van financiering.

Additioneel Risicokapitaal

In sommige gevallen zal er naast bankfinanciering extra risicodragend kapitaal nodig zijn om de overname te kunnen realiseren. Ook hier brengt BuyInside je met de juiste partijen aan tafel. BuyInside heeft hiermee veel ervaring en een relevant netwerk met investeerders (participatiemaatschappijen, private equity, informal investors).

Verkoper

Het is zeer gebruikelijk dat de verkoper in mbi transacties een gedeelte van de financiering van de overnamesom voor zijn rekening neemt (achtergestelde lening). Ook wordt er veel gekozen voor earn out (of Newco) constructies, waarbij de hoogte van de uiteindelijke overnamesom voor een gedeelte afhankelijk is van de resultaten van de onderneming over de volgende jaren.

Uitgestelde financiering

Wij begeleiden de laatste jaren ook steeds vaker MBI transacties, waarbij externe financiering (nog) niet direct wordt aangetrokken. Dit kan het geval zijn in MBI transacties, waarbij er gefaseerd wordt toegewerkt naar een volledige overname. Een eerste over te nemen tranche wordt dan vaak uit eigen middelen gefinancierd, meestal in combinatie met een deel vendor loan (achtergestelde lening) van de verkoper. Voor toekomstig over te nemen tranches zal dan wel externe financiering aangetrokken worden. Op dat moment is echter geen sprake meer van een MBI, maar van een MBO (management buy-out).

Lees ook onze column “Maak van je MBI een MBO“.

“MBI financiering is geen sinecure. Dankzij de juiste voorbereiding van BuyInside en hun goede contacten met financiers konden wij continue effectief schakelen in deze fase van het proces”

Hendrik Jan Molenaar, eigenaar WDH Machinefabriek