Belangrijk onderdeel in het overnameproces is het verkrijgen van de benodigde financiering om je overname te kunnen realiseren. Voordat een bieding wordt uitgebracht, is het noodzakelijk te weten hoeveel financiering je nodig hebt en of het realistisch is dat deze financieringsbehoefte ook kan worden ingevuld. Ben je eenmaal zover gekomen dat je bieding geaccepteerd is, dan wil je uiteraard ook dat je financieringsaanvraag slaagt.

Belangrijk onderdeel in het overnameproces is het verkrijgen van de benodigde financiering om je overname te kunnen realiseren. Voordat een bieding wordt uitgebracht, is het noodzakelijk te weten hoeveel financiering je nodig hebt en of het realistisch is dat deze financieringsbehoefte ook kan worden ingevuld. Ben je eenmaal zover gekomen dat je bieding geaccepteerd is, dan wil je uiteraard ook dat je financieringsaanvraag slaagt.

Op welk moment vraag ik financiering aan?

Voordat je start met het proces van ‘financiering’ heb je al een aantal grote stappen in je overnameproces gezet. Je bent er in ieder geval met de verkoper uitgekomen (prijs en belangrijkste voorwaarden) en hebt dit vastgelegd in een intentieovereenkomst (ofwel “LOI”: de Letter of Intent). Je kunt daardoor met een kant en klare casus bij de financier aankloppen. Bij het bod, dat wij eerder met je hebben uitgebracht, is uiteraard stilgestaan bij de haalbaarheid van de financiering en hebben wij de mogelijkheden soms ook al afgestemd met onze contacten bij financiers. Maar nu duidelijk is hoeveel geld je nodig hebt, kun je echt aan de slag met de financieringsaanvraag.

De financieringsaanvraag

Je krijgt meestal maar 1 kans om een financier te overtuigen van je plannen, dus het is erg belangrijk tijd en aandacht te besteden aan het schrijven van een financieringsaanvraag. Een financieringsaanvraag (ook wel genoemd ‘financieringsmemorandum’) lijkt erg op een businessplan, maar de nadruk ligt meer op de financiële paragraaf. Uit de financiële projecties moet blijken dat de toekomstige kasstromen voldoende zijn om aan de rente- en aflossingsverplichtingen richting de verstrekkers van leningen te kunnen voldoen. De kasstromen moeten daarbij goed onderbouwd worden.

Bij de analyse van kasstromen is het belangrijk ook het verloop van werkkapitaal en investeringsplannen mee te nemen. Groei van een onderneming of seizoenpatronen brengen vaak een extra financieringsbehoefte met zich mee, waarmee rekening gehouden moet worden bij het aantrekken van een overnamefinanciering.

In praktijk zullen financiers zich bij overnamefinancieringen sterk baseren op de in het verleden gerealiseerde kasstromen en veel minder bereid zijn uit te gaan van toekomstige groei daarvan.

Vormen van financiering

In veel gevallen trek je met een externe investeerder ook een medeaandeelhouder aan boord, die in veel gevallen ook de meerderheid zal verwerven. Belangrijke vragen daarbij zijn of je als MBI-er voldoende ruimte krijgt voor ondernemerschap, voldoende meedeelt in het resultaat, er een klik is en vertrouwen, maar ook of de investeerder de meerwaarde levert die je als MBI-er wenst. Het is daarbij niet alleen van belang te kijken naar de afspraken voor de korte termijn, maar ook naar de langere termijn, tot het moment dat de investeerder uitstapt of de onderneming weer verkocht wordt.

“MBI financiering is geen sinecure. Dankzij de juiste voorbereiding van BuyInside en hun goede contacten met financiers konden wij continue effectief schakelen in deze fase van het proces”

Hendrik Jan Molenaar, eigenaar WDH Machinefabriek