Bieden de eerste contacten met de verkoper en zijn bedrijf voldoende basis voor verdere besprekingen, dan kunt u aan de onderhandelingen beginnen. De persoonlijke relatie die u met de verkoper heeft opgebouwd is in een MBI traject essentieel om verder succesvol te kunnen onderhandelen.

In MBI transacties hebben wij naast de zakelijke elementen uit de deal vaak met heftige emoties van de verkoper te maken. De ondernemer in het MKB neemt op een gegeven moment afscheid van zijn ‘kindje’. Het bedrijf dat hij in veel gevallen zelf jaren geleden heeft opgestart.

Zorg dat u zich hiervan bewust bent tijdens uw kennismakingsgesprekken. Uiteraard wilt u weten hoe het bedrijf ervoor staat, welke resultaten worden behaald, waar de risico’s zitten en wat de vraagprijs is. Maar houd er rekening mee dat er voor de verkoper vaak meer zaken van belang zijn bij het verkopen van zijn bedrijf, dan alleen het financieel gewin. Elementen als continuïteit en de wijze waarop het bedrijf wordt voortgezet spelen misschien een net zo belangrijke rol.

U bent onze klant. Wij onderhandelen vanuit uw belangen en onze expertise. In continue samenspraak wordt in een intensief proces toegewerkt naar een succesvolle transactie.

Bieding (MBI financiering)

Tijdens de onderhandelingen zult u één of meerdere biedingen op de onderneming uitbrengen. Soms ligt er al een vraagprijs. In andere gevallen zult u het openingsbod moeten doen.

De overnamespecialisten van BuyInside bereiden samen met u de bieding voor. Zij adviseren u over de te hanteren strategie en over de hoogte en financierbaarheid van de door u uit te brengen bieding.

BuyInside begeleidt vervolgens het gehele financieringstraject van de transactie en indien noodzakelijk zullen we u ook begeleiden bij het aantrekken van extra kapitaal. Wij beschikken hierbij over een uitgebreid netwerk aan financiers, private equity partijen en informal investors. Zie hhiervoor ook MBI financiering

LOI

Nadat u overeenstemming heeft bereikt over fundamentele zaken als prijs, voorwaarden e.d, zal er tussen u en de verkoper een intentieverklaring worden opgesteld. Een intentieverklaring is een op schrift gestelde verklaring, waarin beide partijen de intentie uitspreken om onder geformuleerde voorwaarden tot een definitieve overeenkomst te komen. Voorbeelden van deze voorwaarden zijn het financieringsvoorbehoud en het doen van een boekenonderzoek (due diligence).

Op weg naar de afronding van uw Management buy in volgen nog een tweetal gebruikelijke onderdelen in het overnameproces, het boekenonderzoek (Due Diligence) en het samenstellen van de overnamecontracten. Voor uw gevoel is de deal bijna rond en is er op alle hoofdzaken overeenstemming bereikt met de verkoper. De kans op het afbreken van de deal blijft echter aanwezig. Het is dan ook belangrijk in deze fase de juiste stappen te zetten en goed in contact te blijven met de verkoper. BuyInside zal u daarin ook in deze fase ondersteunen.

Due Diligence

In de due diligence wordt nader onderzoek verricht naar financiële, juridische en fiscale aspecten van de onderneming. Doel van dit onderzoek is mogelijke onvoorziene risico’s (lijken in de kast) van de onderneming in kaart te brengen.

Contracten

In veel gevallen geeft de due diligence aanleiding om op een aantal punten nadere onderhandelingen te voeren. Vaak zal de verkoper in het contract over die zaken een specifieke garantie moeten verlenen. Het komt ook voor dat er naar aanleiding van de conclusies uit het onderzoek opnieuw onderhandeld wordt over de prijs.

Na het opstellen en uitonderhandelen van de definitieve contracten volgt dan als laatste stap het ondertekenen van de contracten door beide partijen. De overname is een feit!

Bieden de eerste contacten met de verkoper en zijn bedrijf voldoende basis voor verdere besprekingen, dan kunt u aan de onderhandelingen beginnen. De persoonlijke relatie die u met de verkoper heeft opgebouwd is in een MBI traject essentieel om verder succesvol te kunnen onderhandelen.

In MBI transacties hebben wij naast de zakelijke elementen uit de deal vaak met heftige emoties van de verkoper te maken. De ondernemer in het MKB neemt op een gegeven moment afscheid van zijn ‘kindje’. Het bedrijf dat hij in veel gevallen zelf jaren geleden heeft opgestart.

Zorg dat u zich hiervan bewust bent tijdens uw kennismakingsgesprekken. Uiteraard wilt u weten hoe het bedrijf ervoor staat, welke resultaten worden behaald, waar de risico’s zitten en wat de vraagprijs is. Maar houd er rekening mee dat er voor de verkoper vaak meer zaken van belang zijn bij het verkopen van zijn bedrijf, dan alleen het financieel gewin. Elementen als continuïteit en de wijze waarop het bedrijf wordt voortgezet spelen misschien een net zo belangrijke rol.

U bent onze klant. Wij onderhandelen vanuit uw belangen en onze expertise. In continue samenspraak wordt in een intensief proces toegewerkt naar een succesvolle transactie.

Bieding (MBI financiering)

Tijdens de onderhandelingen zult u één of meerdere biedingen op de onderneming uitbrengen. Soms ligt er al een vraagprijs. In andere gevallen zult u het openingsbod moeten doen.

De overnamespecialisten van BuyInside bereiden samen met u de bieding voor. Zij adviseren u over de te hanteren strategie en over de hoogte en financierbaarheid van de door u uit te brengen bieding.

BuyInside begeleidt vervolgens het gehele financieringstraject van de transactie en indien noodzakelijk zullen we u ook begeleiden bij het aantrekken van extra kapitaal. Wij beschikken hierbij over een uitgebreid netwerk aan financiers, private equity partijen en informal investors. Zie hhiervoor ook MBI financiering

LOI

Nadat u overeenstemming heeft bereikt over fundamentele zaken als prijs, voorwaarden e.d, zal er tussen u en de verkoper een intentieverklaring worden opgesteld. Een intentieverklaring is een op schrift gestelde verklaring, waarin beide partijen de intentie uitspreken om onder geformuleerde voorwaarden tot een definitieve overeenkomst te komen. Voorbeelden van deze voorwaarden zijn het financieringsvoorbehoud en het doen van een boekenonderzoek (due diligence).

Op weg naar de afronding van uw Management buy in volgen nog een tweetal gebruikelijke onderdelen in het overnameproces, het boekenonderzoek (Due Diligence) en het samenstellen van de overnamecontracten. Voor uw gevoel is de deal bijna rond en is er op alle hoofdzaken overeenstemming bereikt met de verkoper. De kans op het afbreken van de deal blijft echter aanwezig. Het is dan ook belangrijk in deze fase de juiste stappen te zetten en goed in contact te blijven met de verkoper. BuyInside zal u daarin ook in deze fase ondersteunen.

Due Diligence

In de due diligence wordt nader onderzoek verricht naar financiële, juridische en fiscale aspecten van de onderneming. Doel van dit onderzoek is mogelijke onvoorziene risico’s (lijken in de kast) van de onderneming in kaart te brengen.

Contracten

In veel gevallen geeft de due diligence aanleiding om op een aantal punten nadere onderhandelingen te voeren. Vaak zal de verkoper in het contract over die zaken een specifieke garantie moeten verlenen. Het komt ook voor dat er naar aanleiding van de conclusies uit het onderzoek opnieuw onderhandeld wordt over de prijs.

Na het opstellen en uitonderhandelen van de definitieve contracten volgt dan als laatste stap het ondertekenen van de contracten door beide partijen. De overname is een feit!