Opinie

Een perfect bedrijf voor een MBI

Bij BuyInside zien we een groeiende belangstelling voor Management Buy In (MBI) transacties bij zowel potentiële kopers als potentiële verkopers. Voordat tijd, geld en energie in een zoek- en vervolgens aankooptraject wordt gestoken, is het uiteraard van belang te onderzoeken of de betreffende MBI-er geschikt is en de juiste middelen bezit voor een dergelijke transactie. Minstens net zo belangrijk is de vraag of het betreffende aan te kopen bedrijf wel geschikt is om door een MBI-er overgenomen te worden. Daarbij gaat het niet alleen om het bedrijf zelf, ook de drijfveren van de huidige eigenaar spelen een essentiële rol.

Eigenaar

In de meeste gevallen vinden MBI transacties plaats bij familiebedrijven zonder opvolging binnen de familie.

De verkopende partij (meestal de de directeur groot aandeelhouder) heeft  goede redenen hebben het bedrijf zelfstandig voort te laten bestaan. Belangrijke factoren hierbij zijn de zorg voor alle stakeholders, zoals personeel, maar ook klanten en leveranciers. De oude eigenaar wil het bedrijf netjes achterlaten en wil voorkomen dat alles wordt opgeslokt door een grote concurrent. Met de komst van een MBI-er zal de continuïteit als zelfstandig bedrijf gewaarborgd zijn. Bijkomend voordeel is dat het bedrijfspand na verkoop meestal in handen blijft van de oude eigenaar en deze heeft een groot belang bij een sterke, trouwe huurder.

Indien de oude eigenaar inziet dat er nieuwe kennis binnengebracht moet worden om het bedrijf naar een volgende fase te tillen of dat een andere cultuur nodig is voor de toekomst, zal de kans op een succesvolle MBI transactie verder toenemen.

Van belang is verder dat de oude eigenaar op tijd begint met de overdracht. Dat heeft niet altijd met leeftijd of gezondheid te maken, maar meer met het moment waarop nog optimaal gefunctioneerd wordt. Het is vele malen gunstiger een stabiel geleid bedrijf over te nemen dan een bedrijf waar de eigenaar niet meer in staat is voldoende energie op te brengen voor alle interne en externe uitdagingen. Niet zelden is het verval goed zichtbaar en lastig om te draaien.

Bij een MBI zal de eigenaar ook bereid moeten zijn een periode verbonden te blijven aan zijn/haar oude bedrijf. In ieder geval zullen alle werkzaamheden goed overgedragen moeten worden. Daarnaast wordt bij de meeste MBI transacties aan de verkoper gevraagd een deel van de overnamesom later te ontvangen (lening), waarbij ook sprake kan zijn van een nabetaling op basis van toekomstige winstgevendheid (earn-out, gefaseerde overdracht).

Onderneming

De overname wordt vergemakkelijkt als de onderneming zelf stabiele financiële resultaten laat zien. In de huidige economische tijd kan best sprake zijn van een lager winstniveau dan voor de crisis, maar grote uitslagen naar boven en beneden zorgen vaak voor onoverkomelijke problemen rondom de prijsbepaling en financierbaarheid.

De stabiele resultaten slaan ook op de toekomstverwachting. Verwacht het bedrijf na de MBI een flinke winststijging, dan zullen ook veel discussies rondom de prijsbepaling en financierbaarheid ontstaan. De MBI-er en de financiers zullen een sterke groeicurve veelal terzijde schuiven. Verder ontstaat de discussie of de bijbehorende waardegroei de oude of de nieuwe eigenaar toe komt.

Naast het belang van een stabiele cash flow is het belangrijk dat er sprake is van gezonde balansverhoudingen. Een potentiële verkoper realiseert zich vaak niet dat de schulden binnen het bedrijf van de waarde van de aandelen worden afgetrokken.

Alhoewel MBI transacties in allerlei sectoren voorkomen, zien wij in de praktijk  daarbij veel vraag van goede MBI-ers naar ICT bedrijven, technische handelsbedrijven en technische bedrijven met een eigen product.

Conclusie

Kortom: Stabiel presterende, financieel gezonde, niet te sterk van de dga/huidige eigenaar afhankelijke bedrijven waarbij tijdig naar een externe opvolger gezocht wordt, waar het belang van nieuw leiderschap wordt onderkend en waarbij de oude eigenaar financieel en inhoudelijk nog even mee wil blijven doen, maken de beste kans op een succesvolle MBI transactie. Een reële optie voor opvolging in deze tijd, waar er toch minder strategische kopers in de markt zijn.

 

Joost Snoep, BuyInside

Bij BuyInside zien we een groeiende belangstelling voor Management Buy In (MBI) transacties bij zowel potentiële kopers als potentiële verkopers. Voordat tijd, geld en energie in een zoek- en vervolgens aankooptraject wordt gestoken, is het uiteraard van belang te onderzoeken of de betreffende MBI-er geschikt is en de juiste middelen bezit voor een dergelijke transactie. Minstens net zo belangrijk is de vraag of het betreffende aan te kopen bedrijf wel geschikt is om door een MBI-er overgenomen te worden. Daarbij gaat het niet alleen om het bedrijf zelf, ook de drijfveren van de huidige eigenaar spelen een essentiële rol.

Eigenaar

In de meeste gevallen vinden MBI transacties plaats bij familiebedrijven zonder opvolging binnen de familie.

De verkopende partij (meestal de de directeur groot aandeelhouder) heeft  goede redenen hebben het bedrijf zelfstandig voort te laten bestaan. Belangrijke factoren hierbij zijn de zorg voor alle stakeholders, zoals personeel, maar ook klanten en leveranciers. De oude eigenaar wil het bedrijf netjes achterlaten en wil voorkomen dat alles wordt opgeslokt door een grote concurrent. Met de komst van een MBI-er zal de continuïteit als zelfstandig bedrijf gewaarborgd zijn. Bijkomend voordeel is dat het bedrijfspand na verkoop meestal in handen blijft van de oude eigenaar en deze heeft een groot belang bij een sterke, trouwe huurder.

Indien de oude eigenaar inziet dat er nieuwe kennis binnengebracht moet worden om het bedrijf naar een volgende fase te tillen of dat een andere cultuur nodig is voor de toekomst, zal de kans op een succesvolle MBI transactie verder toenemen.

Van belang is verder dat de oude eigenaar op tijd begint met de overdracht. Dat heeft niet altijd met leeftijd of gezondheid te maken, maar meer met het moment waarop nog optimaal gefunctioneerd wordt. Het is vele malen gunstiger een stabiel geleid bedrijf over te nemen dan een bedrijf waar de eigenaar niet meer in staat is voldoende energie op te brengen voor alle interne en externe uitdagingen. Niet zelden is het verval goed zichtbaar en lastig om te draaien.

Bij een MBI zal de eigenaar ook bereid moeten zijn een periode verbonden te blijven aan zijn/haar oude bedrijf. In ieder geval zullen alle werkzaamheden goed overgedragen moeten worden. Daarnaast wordt bij de meeste MBI transacties aan de verkoper gevraagd een deel van de overnamesom later te ontvangen (lening), waarbij ook sprake kan zijn van een nabetaling op basis van toekomstige winstgevendheid (earn-out, gefaseerde overdracht).

Onderneming

De overname wordt vergemakkelijkt als de onderneming zelf stabiele financiële resultaten laat zien. In de huidige economische tijd kan best sprake zijn van een lager winstniveau dan voor de crisis, maar grote uitslagen naar boven en beneden zorgen vaak voor onoverkomelijke problemen rondom de prijsbepaling en financierbaarheid.

De stabiele resultaten slaan ook op de toekomstverwachting. Verwacht het bedrijf na de MBI een flinke winststijging, dan zullen ook veel discussies rondom de prijsbepaling en financierbaarheid ontstaan. De MBI-er en de financiers zullen een sterke groeicurve veelal terzijde schuiven. Verder ontstaat de discussie of de bijbehorende waardegroei de oude of de nieuwe eigenaar toe komt.

Naast het belang van een stabiele cash flow is het belangrijk dat er sprake is van gezonde balansverhoudingen. Een potentiële verkoper realiseert zich vaak niet dat de schulden binnen het bedrijf van de waarde van de aandelen worden afgetrokken.

Alhoewel MBI transacties in allerlei sectoren voorkomen, zien wij in de praktijk  daarbij veel vraag van goede MBI-ers naar ICT bedrijven, technische handelsbedrijven en technische bedrijven met een eigen product.

Conclusie

Kortom: Stabiel presterende, financieel gezonde, niet te sterk van de dga/huidige eigenaar afhankelijke bedrijven waarbij tijdig naar een externe opvolger gezocht wordt, waar het belang van nieuw leiderschap wordt onderkend en waarbij de oude eigenaar financieel en inhoudelijk nog even mee wil blijven doen, maken de beste kans op een succesvolle MBI transactie. Een reële optie voor opvolging in deze tijd, waar er toch minder strategische kopers in de markt zijn.

 

Joost Snoep, BuyInside

Terug naar overzicht