Opinie

alg foto bij mbi

Grip op uw MBI planning

De zomer van 2015 loopt tegen het einde. Velen van u genieten nog na van de vakantie. Bent u echter op zoek naar uw management buy in (mbi), dan voelt zo’n lange zomer als “verloren tijd”. U wilt immers heel graag aan de slag gaan, maar u hebt uw ‘bedrijf’ nog (steeds) niet gevonden. U wilt ondernemen met uw eigen bedrijf of in ieder geval zicht hebben op dat bedrijf en dus in onderhandeling zijn.

Niet dat de komkommertijd van de zomervakanties ideaal was om volop gesprekken met verkopers te arrangeren. Laten we stellen dat die in hun strandstoel zaten om knopen door te hakken over hun opvolging. Deze tijd, zo vlak na de vakanties, kunt u als MBI-er echter wel goed gebruiken om ervoor te zorgen dat er straks snel licht aan het einde van de tunnel is en u nog dit jaar onderhandelt met de verkoper van uw gewenste eigen bedrijf. Want er zijn zeker zaken ‘afdwingbaar’ en  ook de doorlooptijd van het MBI-proces is te beïnvloeden. Een aantal zaken is daarbij van belang:

Focus

Weet u heel goed wat u zoekt (niet wat u niet zoekt) en laat u zich daarom niet afleiden door andere ‘leuke’ verkoopdossiers?! Kunt u daardoor keuzes maken en goede analyses maken van de over te nemen business? Bij voorkeur sluit die business aan op uw ervaring, zodat een keuze makkelijker, sneller en steviger is.

Toegevoegde waarde

Heeft u duidelijk wat uw specifieke toegevoegde waarde is en in welke omgeving deze het beste tot zijn recht komt? U zult zichzelf dan sneller zien zitten in de specifieke dga rol die bij dat bedrijf hoort.

Commitment

Bent u voldoende gecommitteerd? Naar u zelf toe; “ik ga dit jaar een bedrijf overnemen, punt!” en kunt u commitment afgeven richting derden (heeft u de consequenties van uw keuze thuis al voldoende besproken, beschikt u over voldoende eigen middelen)?

# gesprekken

Ik bedoel hier met name de aantallen bedrijven die u wilt bezoeken. Als het goed voelt en klopt, dan moet je durven kiezen. Dat heeft zeker ook met voorgaande punten te maken. ‘Het gras is altijd groener aan de overkant’. We maken te vaak mee dat klanten vooral veel gesprekken willen en daarmee veel ‘vergelijkingsmateriaal’ zoeken. Het grote gevaar is dat deze aantallen en verschillen afleiden van de focus, tijd kosten en de keuze bemoeilijken.

Leiderschap

Leid het proces. Blijf altijd regisseur van je eigen MBI-traject! U heeft goede adviseurs om u heen, maar die adviseren. Blijf in open communicatie aan tafel met de verkoper en trek zaken, waaronder planning, naar u toe. Zodoende stelt u zich minder afhankelijk en heel ondernemend op.

DGA’s willen weer, ook mbi

Anders dan in voorgaande jaren ziet de nabije toekomst voor veel bedrijven er weer een stuk rooskleuriger uit, wat zich vertaalt in een meer gunstige verkoopprijs. Daardoor zijn meer DGA’s beried tot verkoop dan een aantal jaar geleden. Wees ook hier pro-actief en laat de betreffende dga weten dat zijn opvolger ook al in de markt is.

Gefaseerd overnemen

Last but not least noem ik deze in dit rijtje. Niet dat dit een doel op zich moet zijn, maar het is steeds vaker een uitvloeisel van onderhandelingen en dus een hele realistische uitkomst van uw MBI plannen. Via een gefaseerde overname neemt u in enkele stappen het bedrijf over. Niet zelden wordt voor de overname van een eerste tranche externe financiering nog buiten boord gehouden, waardoor er sneller kan worden geschakeld. Zie ook eerdere columns van ons over dit onderwerp.

1 januari komt wellicht dan nog wat te vroeg, voordat u bij de notaris zit, maar wie weet staat de afspraak dan wel al in de agenda. Op naar een mooie jaarwisseling !

 

BuyInside | Anne Huitema

De zomer van 2015 loopt tegen het einde. Velen van u genieten nog na van de vakantie. Bent u echter op zoek naar uw management buy in (mbi), dan voelt zo’n lange zomer als “verloren tijd”. U wilt immers heel graag aan de slag gaan, maar u hebt uw ‘bedrijf’ nog (steeds) niet gevonden. U wilt ondernemen met uw eigen bedrijf of in ieder geval zicht hebben op dat bedrijf en dus in onderhandeling zijn.

Niet dat de komkommertijd van de zomervakanties ideaal was om volop gesprekken met verkopers te arrangeren. Laten we stellen dat die in hun strandstoel zaten om knopen door te hakken over hun opvolging. Deze tijd, zo vlak na de vakanties, kunt u als MBI-er echter wel goed gebruiken om ervoor te zorgen dat er straks snel licht aan het einde van de tunnel is en u nog dit jaar onderhandelt met de verkoper van uw gewenste eigen bedrijf. Want er zijn zeker zaken ‘afdwingbaar’ en  ook de doorlooptijd van het MBI-proces is te beïnvloeden. Een aantal zaken is daarbij van belang:

Focus

Weet u heel goed wat u zoekt (niet wat u niet zoekt) en laat u zich daarom niet afleiden door andere ‘leuke’ verkoopdossiers?! Kunt u daardoor keuzes maken en goede analyses maken van de over te nemen business? Bij voorkeur sluit die business aan op uw ervaring, zodat een keuze makkelijker, sneller en steviger is.

Toegevoegde waarde

Heeft u duidelijk wat uw specifieke toegevoegde waarde is en in welke omgeving deze het beste tot zijn recht komt? U zult zichzelf dan sneller zien zitten in de specifieke dga rol die bij dat bedrijf hoort.

Commitment

Bent u voldoende gecommitteerd? Naar u zelf toe; “ik ga dit jaar een bedrijf overnemen, punt!” en kunt u commitment afgeven richting derden (heeft u de consequenties van uw keuze thuis al voldoende besproken, beschikt u over voldoende eigen middelen)?

# gesprekken

Ik bedoel hier met name de aantallen bedrijven die u wilt bezoeken. Als het goed voelt en klopt, dan moet je durven kiezen. Dat heeft zeker ook met voorgaande punten te maken. ‘Het gras is altijd groener aan de overkant’. We maken te vaak mee dat klanten vooral veel gesprekken willen en daarmee veel ‘vergelijkingsmateriaal’ zoeken. Het grote gevaar is dat deze aantallen en verschillen afleiden van de focus, tijd kosten en de keuze bemoeilijken.

Leiderschap

Leid het proces. Blijf altijd regisseur van je eigen MBI-traject! U heeft goede adviseurs om u heen, maar die adviseren. Blijf in open communicatie aan tafel met de verkoper en trek zaken, waaronder planning, naar u toe. Zodoende stelt u zich minder afhankelijk en heel ondernemend op.

DGA’s willen weer, ook mbi

Anders dan in voorgaande jaren ziet de nabije toekomst voor veel bedrijven er weer een stuk rooskleuriger uit, wat zich vertaalt in een meer gunstige verkoopprijs. Daardoor zijn meer DGA’s beried tot verkoop dan een aantal jaar geleden. Wees ook hier pro-actief en laat de betreffende dga weten dat zijn opvolger ook al in de markt is.

Gefaseerd overnemen

Last but not least noem ik deze in dit rijtje. Niet dat dit een doel op zich moet zijn, maar het is steeds vaker een uitvloeisel van onderhandelingen en dus een hele realistische uitkomst van uw MBI plannen. Via een gefaseerde overname neemt u in enkele stappen het bedrijf over. Niet zelden wordt voor de overname van een eerste tranche externe financiering nog buiten boord gehouden, waardoor er sneller kan worden geschakeld. Zie ook eerdere columns van ons over dit onderwerp.

1 januari komt wellicht dan nog wat te vroeg, voordat u bij de notaris zit, maar wie weet staat de afspraak dan wel al in de agenda. Op naar een mooie jaarwisseling !

 

BuyInside | Anne Huitema

Terug naar overzicht