Ter overname gezocht – Succesvolle serial entrepreneur zoekt participatie in bedrijf met investeerder

MBI Referentie:  BIS 292

 

Deze ervaren ondernemer (49 jaar) heeft meerdere bedrijven in verschillende branches opgericht, uitgebouwd
en succesvol verkocht. Vervult daarbij met name een ‘interne ceo’ rol. Vaak is hij binnen de directie de
counterpart van de commercieel en de technisch verantwoordelijken. Houdt overzicht en focus. Is sterk gericht
op de lange termijn, met aandacht voor de korte termijn.

Toegevoegde waarde

Op operationeel & strategisch vlak. Beheerste bedrijfsvoering bij groeiende en veranderende organisaties.
Ervaring als ondernemer in grote complexe bedrijven (besturing, stakeholders) en start-up omgevingen.
Pragmatisch en resultaat gericht. Hard op de inhoud en zacht op de mens. Past het beste in een vast team van
professionals

Wil samen met een investeerder het bedrijf door groeibarrière laten breken en organisatie daarbij optimaal aansluiten op groeidoelstellingen.

 

Past in de volgende rollen/taken:
• Leider
• Strategievorming & executie
• Finance & Controll / Automatisering en informatiesystemen / Human Resource Management
• Risicobeheer, Compliance en Governance
• Aan- en verkoop van bedrijven

Informatie technologie speelt een centrale rol in bedrijven die bij deze MBI-er passen, om daarmee een groot
concurrentievoordeel te behalen, innovatieve bedrijfsmodellen en gezonde bedrijven te bouwen.

 

Meer informatie over dit profiel? - BuyIn Profiel 292

MBI Referentie:  BIS 292

 

Deze ervaren ondernemer (49 jaar) heeft meerdere bedrijven in verschillende branches opgericht, uitgebouwd
en succesvol verkocht. Vervult daarbij met name een ‘interne ceo’ rol. Vaak is hij binnen de directie de
counterpart van de commercieel en de technisch verantwoordelijken. Houdt overzicht en focus. Is sterk gericht
op de lange termijn, met aandacht voor de korte termijn.

Toegevoegde waarde

Op operationeel & strategisch vlak. Beheerste bedrijfsvoering bij groeiende en veranderende organisaties.
Ervaring als ondernemer in grote complexe bedrijven (besturing, stakeholders) en start-up omgevingen.
Pragmatisch en resultaat gericht. Hard op de inhoud en zacht op de mens. Past het beste in een vast team van
professionals

Wil samen met een investeerder het bedrijf door groeibarrière laten breken en organisatie daarbij optimaal aansluiten op groeidoelstellingen.

 

Past in de volgende rollen/taken:
• Leider
• Strategievorming & executie
• Finance & Controll / Automatisering en informatiesystemen / Human Resource Management
• Risicobeheer, Compliance en Governance
• Aan- en verkoop van bedrijven

Informatie technologie speelt een centrale rol in bedrijven die bij deze MBI-er passen, om daarmee een groot
concurrentievoordeel te behalen, innovatieve bedrijfsmodellen en gezonde bedrijven te bouwen.

 

Meer informatie over dit profiel? - BuyIn Profiel 292