Ter overname gezocht – Leverancier aan maritieme of chemische sector

MBI Referentie:  BIS 263

 

Typering bedrijf:
Technologisch, innovatief/onderscheidend product, waarvan de verkoop/implementatie een langer project is.  Toegevoegde waarde voor afnemers (organisaties van grotere omvang). Bedrijf heeft wereldwijd internationaal potentieel dat mogelijk nog niet aangeboord is. Is thans winstgevend maar kan ook nog in fase zitten waar reorganisatie of fundamentele verandering/verbetering nodig is (turn around). Raakvlak (bv klant kant) met olie/brandstoffen branche is een pre. Schaalbare onderneming. B2B.

Omvang: Vanaf circa 25 medewerkers. 2e lijn management aanwezig.

Regio: Nederland met internationale afzet

 
Profiel MBI-er
Internationaal georiënteerde ondernemer die nieuw elan, commerciële slagkracht, groei en internationale expansie brengt. Past goed bij een bedrijf waar dingen gebeurd zijn en waar met daadkracht, lol en energie nog iets mooiers en groters van te maken is. Groei door beter doen wat we al doen (deden) door focus aan te brengen, maar eventueel ook door overnames.

Toegevoegde waarde:
Sterk inhoud gerichte analytische dealmaker en manager met ruime en brede internationale ervaring in zeer diverse markten. Combinatie van strategische en operationele ervaring, als manager, consultant en ondernemer. Gedreven en gecommitteerd, gewend aan complexe competitieve omgevingen. Kan mensen inspireren en motiveren.

Primair gericht op behalen van het benodigde resultaat, maar met begrip en gevoel voor de organisatorische setting en beperkingen. Diplomatiek wanneer nodig en cultureel sensitief. Niet geschikt voor het managen van de lopende zaken, maar op zijn best als fundamentele veranderingen nodig zijn. Loyaal, recht door zee en voor zijn raap.

Meer informatie over dit profiel? - Leverancier aan Maritieme of chemische sector

 

MBI Referentie:  BIS 263

 

Typering bedrijf:
Technologisch, innovatief/onderscheidend product, waarvan de verkoop/implementatie een langer project is.  Toegevoegde waarde voor afnemers (organisaties van grotere omvang). Bedrijf heeft wereldwijd internationaal potentieel dat mogelijk nog niet aangeboord is. Is thans winstgevend maar kan ook nog in fase zitten waar reorganisatie of fundamentele verandering/verbetering nodig is (turn around). Raakvlak (bv klant kant) met olie/brandstoffen branche is een pre. Schaalbare onderneming. B2B.

Omvang: Vanaf circa 25 medewerkers. 2e lijn management aanwezig.

Regio: Nederland met internationale afzet

 
Profiel MBI-er
Internationaal georiënteerde ondernemer die nieuw elan, commerciële slagkracht, groei en internationale expansie brengt. Past goed bij een bedrijf waar dingen gebeurd zijn en waar met daadkracht, lol en energie nog iets mooiers en groters van te maken is. Groei door beter doen wat we al doen (deden) door focus aan te brengen, maar eventueel ook door overnames.

Toegevoegde waarde:
Sterk inhoud gerichte analytische dealmaker en manager met ruime en brede internationale ervaring in zeer diverse markten. Combinatie van strategische en operationele ervaring, als manager, consultant en ondernemer. Gedreven en gecommitteerd, gewend aan complexe competitieve omgevingen. Kan mensen inspireren en motiveren.

Primair gericht op behalen van het benodigde resultaat, maar met begrip en gevoel voor de organisatorische setting en beperkingen. Diplomatiek wanneer nodig en cultureel sensitief. Niet geschikt voor het managen van de lopende zaken, maar op zijn best als fundamentele veranderingen nodig zijn. Loyaal, recht door zee en voor zijn raap.

Meer informatie over dit profiel? - Leverancier aan Maritieme of chemische sector