Privacy verklaring

Privacybeleid BuyInside
In dit privacybeleid geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken, wanneer u contact met ons hebt.
 
Wie zijn wij?
Wij zijn BuyInside B.V., gevestigd aan de Amersfoortseweg 38, 3951 LC Maarn. BuyInside begeleidt ondernemers bij het kopen dan wel verkopen van een (gedeelte van een) onderneming, of bij het aantrekken van vreemd vermogen of kapitaal. Onze dienstverlening wordt aangeboden via diverse platforms, zoals telefoon, e-mail en internet. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en de hieraan gerelateerde platforms.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u van dienst te kunnen en om u te informeren over onze diensten. Sommige van deze gegevens geeft u direct, bijvoorbeeld tijdens een eerste kennismaking. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens via een opdrachtbevestiging, uittreksel Kamer van Koophandel, e.d. Hierdoor kunnen we onze diensten personaliseren en verbeteren.

Wanneer u aan BuyInside een opdracht verleent, of op andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
 • De gegevens van uw vennootschap en bedrijfsnaam;
 • Bedrijfsregistratienummer;
 • E-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw adres;
 • Geslacht en geboortedatum
 • Factureringsinformatie;
 • Overige persoonlijke gegevens die u verstrekt door het aanmaken van een profiel op onze website,
  in correspondentie, telefonisch en tijdens een (intake)gesprek

Derde Partijen
We ontvangen ook informatie van derde partijen waarmee wij samenwerken. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name deKamer van Koophandel en Company.info

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en, waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 
Uitvoering van de overeenkomst. We verwerken uw persoonsgegevens om uw bedrijf te kunnen verkopen, dan wel een bedrijf voor u te kunnen kopen, dan wel anderszins u in dit kader van dienst te kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld het aantrekken van vreemd vermogen of kapitaal. Zo gebruiken wij deze informatie om de juiste match te realiseren en de haalbaarheid van zo’n match te toetsen.

Klantencontact en communicatie. We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, telefoon of of andere elektronische media. Zo ontvangt u van ons facturen en communiceren wij met u over de voortgang van een verstrekte opdracht, om problemen op te lossen, en om u uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.

Marketing. We willen u graag via e-mail of andere elektronische media op de hoogte houden van onze diensten.. U heeft het recht om zich te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zich uitschrijven of contact opnemen met onze klantenservice om dit voor u te doen.

Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen. We gebruiken uw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten en klanten te waarborgen. In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.
 
Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).
 
Verbetering en personalisering van onze producten en diensten. We gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe diensten te prioriteren of deze te identificeren.

Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement. Indien u problemen ondervindt met één van onze diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals uw naam, moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken uw persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?
Uitgezonderd de hierna genoemde redenen, delen wij uw gegevens nooit met derden:

 • Anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
 • Ofin die gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor
  onderzoek naar illegale activiteiten;
 • Om in voorkomend geval nakoming van onze overeenkomst met u af te dwingen. Wanneer u bijvoorbeeld verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, kunnen we uw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

 
Voor het leveren van onze diensten werken wij samen met derden, zoals sociaalnetwerkproviders en marketingbureaus. Voor hosting en onderhoud worden uw gegevens opgeslagen bij een derde partij. Al deze derde partijen zijn verplicht uw persoonlijke gegevens te beschermen en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.
 
Indien een door u verstrekte opdracht is stopgezet of afgerond, markeren wij deze in onze database als ‘inactief’. Uw persoons- en dossiergegevens bewaren wij zo lang dit wettelijk verplicht is. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren. Gegevens kunnen ook langer worden bewaard wanneer deze nodig zijn voor vorderingen of juridische procedures. 

Toegang tot en beheer van uw persoonsgegevens
U kunt verzoeken om inzage in en de mogelijkheid tot het bijwerken en herzien van uw persoonlijke gegevens. En u kunt een beroep doen op elk ander recht dat u volgens de toepasselijke privacywetgeving hebt, inclusief bijvoorbeeld het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U hoeft daartoe alleen maar een schriftelijk verzoek te sturen naar:
BuyInside B.V.
Amersfoortseweg 38
3951 LC Maarn

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking
We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen,
  bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van
  bepaalde vormen van direct marketing en profiling; iii) ter archivering van informatie over uw
  account; iv) om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of v) ten
  behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht
  voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor
  strafrechtelijk onderzoek;
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het
  delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

 
Wanneer de verwerking berust op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking daarvan niet.

Vragen en klachten
Indien u vragen hebt over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met onze Helpdesk via info@buyinside.nl.

Indien u het gevoel heeft dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacybeleid BuyInside
In dit privacybeleid geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken, wanneer u contact met ons hebt.
 
Wie zijn wij?
Wij zijn BuyInside B.V., gevestigd aan de Amersfoortseweg 38, 3951 LC Maarn. BuyInside begeleidt ondernemers bij het kopen dan wel verkopen van een (gedeelte van een) onderneming, of bij het aantrekken van vreemd vermogen of kapitaal. Onze dienstverlening wordt aangeboden via diverse platforms, zoals telefoon, e-mail en internet. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en de hieraan gerelateerde platforms.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u van dienst te kunnen en om u te informeren over onze diensten. Sommige van deze gegevens geeft u direct, bijvoorbeeld tijdens een eerste kennismaking. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens via een opdrachtbevestiging, uittreksel Kamer van Koophandel, e.d. Hierdoor kunnen we onze diensten personaliseren en verbeteren.

Wanneer u aan BuyInside een opdracht verleent, of op andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
 • De gegevens van uw vennootschap en bedrijfsnaam;
 • Bedrijfsregistratienummer;
 • E-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw adres;
 • Geslacht en geboortedatum
 • Factureringsinformatie;
 • Overige persoonlijke gegevens die u verstrekt door het aanmaken van een profiel op onze website,
  in correspondentie, telefonisch en tijdens een (intake)gesprek

Derde Partijen
We ontvangen ook informatie van derde partijen waarmee wij samenwerken. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name deKamer van Koophandel en Company.info

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en, waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 
Uitvoering van de overeenkomst. We verwerken uw persoonsgegevens om uw bedrijf te kunnen verkopen, dan wel een bedrijf voor u te kunnen kopen, dan wel anderszins u in dit kader van dienst te kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld het aantrekken van vreemd vermogen of kapitaal. Zo gebruiken wij deze informatie om de juiste match te realiseren en de haalbaarheid van zo’n match te toetsen.

Klantencontact en communicatie. We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, telefoon of of andere elektronische media. Zo ontvangt u van ons facturen en communiceren wij met u over de voortgang van een verstrekte opdracht, om problemen op te lossen, en om u uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.

Marketing. We willen u graag via e-mail of andere elektronische media op de hoogte houden van onze diensten.. U heeft het recht om zich te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zich uitschrijven of contact opnemen met onze klantenservice om dit voor u te doen.

Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen. We gebruiken uw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten en klanten te waarborgen. In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.
 
Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).
 
Verbetering en personalisering van onze producten en diensten. We gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe diensten te prioriteren of deze te identificeren.

Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement. Indien u problemen ondervindt met één van onze diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals uw naam, moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken uw persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?
Uitgezonderd de hierna genoemde redenen, delen wij uw gegevens nooit met derden:

 • Anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
 • Ofin die gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor
  onderzoek naar illegale activiteiten;
 • Om in voorkomend geval nakoming van onze overeenkomst met u af te dwingen. Wanneer u bijvoorbeeld verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, kunnen we uw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

 
Voor het leveren van onze diensten werken wij samen met derden, zoals sociaalnetwerkproviders en marketingbureaus. Voor hosting en onderhoud worden uw gegevens opgeslagen bij een derde partij. Al deze derde partijen zijn verplicht uw persoonlijke gegevens te beschermen en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.
 
Indien een door u verstrekte opdracht is stopgezet of afgerond, markeren wij deze in onze database als ‘inactief’. Uw persoons- en dossiergegevens bewaren wij zo lang dit wettelijk verplicht is. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren. Gegevens kunnen ook langer worden bewaard wanneer deze nodig zijn voor vorderingen of juridische procedures. 

Toegang tot en beheer van uw persoonsgegevens
U kunt verzoeken om inzage in en de mogelijkheid tot het bijwerken en herzien van uw persoonlijke gegevens. En u kunt een beroep doen op elk ander recht dat u volgens de toepasselijke privacywetgeving hebt, inclusief bijvoorbeeld het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U hoeft daartoe alleen maar een schriftelijk verzoek te sturen naar:
BuyInside B.V.
Amersfoortseweg 38
3951 LC Maarn

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking
We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen,
  bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van
  bepaalde vormen van direct marketing en profiling; iii) ter archivering van informatie over uw
  account; iv) om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of v) ten
  behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht
  voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor
  strafrechtelijk onderzoek;
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het
  delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

 
Wanneer de verwerking berust op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking daarvan niet.

Vragen en klachten
Indien u vragen hebt over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met onze Helpdesk via info@buyinside.nl.

Indien u het gevoel heeft dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.