Marc Seesing

MBI adviseur BuyInside

Marc Seesing

Marc Seesing adviseert cliënten van BuyInside in overnametrajecten. Marc is zelfstandig bedrijfsadviseur en klankbord voor de DGA’s in het MKB en familiebedrijf; zijn expertise ligt hierbij op het snijvlak van strategie en financiën. Hij treedt hierbij regelmatig op als adviseur bij bedrijfsoverdracht en aan- en verkooptrajecten. Marc heeft daarvoor ervaring opgedaan bij KPMG, eerst als accountant en daarna als due dilligence specialist.

Over Buyinside