In de verkennende gesprekken met uw beoogd opvolger, is het zaak niet alleen een zo goed mogelijk beeld van de onderneming te geven, maar ook om te achterhalen of de ondernemer goed past binnen uw bedrijf.

Basis voor iedere bieding zal een prognose zijn. Als verkoper is het verstandig de koper een onderbouwde prognose te verstrekken. Input voor de prognose zijn de cijfers van de onderneming over de afgelopen jaren en uw visie op de onderneming en marktontwikkelingen in de toekomst. Deze prognose is een goed uitgangspunt voor verdere inhoudelijke gesprekken die u voert met de beoogd koper. Wat is zijn visie op uw onderneming, wat zijn zijn toekomstplannen?

Heeft u op basis van deze gesprekken vertrouwen gekregen in de capaciteiten van één of meerdere beoogde opvolgers, dan kunt u aan de onderhandelingen beginnen. De persoonlijke relatie die u in de eerste verkennende gesprekken met de kandidaat koper heeft opgebouwd, kan u helpen in de onderhandelingsfase.

Tijdens de onderhandelingen zult u één of meerdere biedingen op de onderneming ontvangen. U zult met uw adviseur deze bieding(en) analyseren en overleggen welke strategie op welk moment te kiezen. De onderhandelingen zullen niet alleen over de overnamesom gaan, maar zullen ook betrekking hebben op overige condities van de verkoop. De uit de onderhandelingen voortvloeiende afspraken zullen vervolgens worden vastgelegd in een intentieverklaring.