MBI & Synergievoordelen

Synergie (Grieks: synergia, samenwerking) is een begrip dat het proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen.

Bij strategische overnames worden synergie voordelen steevast uit de kast gehaald om de overname te motiveren. Dat de synergie voordelen nogal eens worden overdreven zal niemand verbazen. Dit blijkt ook uit recent onderzoek van de Erasmus Universiteit in samenwerking met PWC. Zo zou de kopende partij de te behalen synergie voordelen inzetten om een hoger overnamebod te rechtvaardigen.

De synergie voordelen bestaan veelal uit kostenbesparing door efficiency en schaalvoordelen, (technologische) kennisdeling en/of een betere marktbenadering. Het succes hang nauw samen met het verloop van het vaak moeizame integratietraject. In de praktijk vallen de synergievoordelen ernstig tegen: uit onderzoek van de Utrechtse fusie- en overnameprofessor Hans Schenk blijkt dat de meeste fusies en overnames geen waarde creëren, maar dat er veel vaker sprake is van kapitaalvernietiging!

Naast het te optimistisch voorstellen van de synergievoordelen, blijkt dat de risico’s vaak onderbelicht blijven. Waar je verwacht dat rationele of economische motieven de doorslag geven, blijkt dat menselijke factoren vaak leidend zijn, zoals grote ego’s, uitbreiding van de macht, (persoonlijk) winstbejag etc. Zo leiden juist de persoonlijke motieven bij een strategische overname nogal eens tot gematigd succes of zelfs tot mislukking.

Management Buy in (MBI)

Bij een overname in het MKB door een MBI kandidaat zijn de persoonlijke factoren ook vaak doorslaggevend. De talenten en drijfveren vormen juist dé basis van het succes van de ‘nieuwe onderneming’ in het creëren van een nieuwe uitgangspositie en de continuering van de onderneming als zelfstandige entiteit. Van belang is dat de MBI kandidaat goed voorbereid het traject aanvangt en een reëel beeld van zichzelf heeft als potentiële ondernemer. Hierbij gaat het niet alleen om kennis en vaardigheden maar ook om talenten, valkuilen, drijfveren en persoonlijkheid.

In een MBI coachtraject neemt het samenstellen van een gedegen ondernemersprofiel een belangrijke plaats in. Wat is uw werkelijke toegevoegde waarde bij het te kopen bedrijf nu én in de toekomst? En niet minder belangrijk, waar liggen uw persoonlijke risico’s. Wat zijn de vereisten aan het bedrijf en de markt om de nieuwe combinatie tot een succes te maken? Veel van de kandidaten kiezen zeer bewust voor het zelfstandig ondernemerschap. Zij willen hun eigen koers bepalen en kiezen voor klantwaarde in plaats van winstmaximalisatie. Het ‘persoonlijk gewin’ staat vaak in het teken van ‘persoonlijke ontwikkeling’.

Een bedrijfsovername doet u (meestal) maar eens in u leven, zorg ervoor dat u een bedrijf koopt dat bij u past, want juist bij een MBI draait het om persoonlijke synergie!

Michel Hensen
Ondernemerscoach BuyInside

Andere berichten

© 2024 BuyInside BV – Privacy verklaring​ – Site door Marking Amsterdam

Contactformulier

Aanmelden voor de Nationale Overname Dag? Vul onderstaand formulier in o.v.v. NOD2024. Of neem contact met ons op via: info@buyinside.nl of 020 303 0795

mailing voor adviseurs

Wil je de nieuwe MBI-profielen in uw inbox ontvangen? Meld je dan nu aan voor de BuyInside mailing voor adviseurs! Vul hieronder jouw gegevens in. Of neem contact met ons op via: info@buyinside.nl of +31 (0) 343 712 552

Contactformulier

Ziet u een match voor één van deze profielen? Vul onderstaand formulier in voor voorstellen of meer informatie. Of neem contact met ons op via: info@buyinside.nl of +31 (0) 343 712 552

Plan een kennismakingsgesprek

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie, vragen of het inplannen van een kennismakingsgesprek. Of neem contact met ons op via: info@buyinside.nl of +31 (0) 343 712 552