Privacybeleid

In dit privacybeleid geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken, wanneer u contact met ons hebt.

Wie zijn wij?

Wij zijn BuyInside B.V., gevestigd aan de Silodam 112, 1013 AS Amsterdam en ingeschreven bij de KVK onder nummer: 30230803. BuyInside begeleidt ondernemers bij het kopen dan wel verkopen van een (gedeelte van een) onderneming, of bij het aantrekken van vreemd vermogen of kapitaal. Onze dienstverlening wordt aangeboden via diverse platforms, zoals telefoon, e-mail en internet. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en de hieraan gerelateerde platforms.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u van dienst te kunnen zijn en om u te informeren over onze diensten. Sommige van deze gegevens geeft u direct, bijvoorbeeld tijdens een eerste kennismaking. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens via een opdrachtbevestiging, uittreksel Kamer van Koophandel, e.d. Hierdoor kunnen we onze diensten personaliseren en verbeteren. Al deze gegevens verleent u direct aan ons nadat we hierom vragen. Er wordt niet zonder directe vermelding aan u persoonsgegevens afgenomen en bewaard.

Wanneer u aan BuyInside een opdracht verleent, of op andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we de volgende directe gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
 • De gegevens van uw vennootschap en bedrijfsnaam;
 • Bedrijfsregistratienummer;
 • E-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw adres;
 • Geslacht en geboortedatum
 • Factureringsinformatie;
 • Overige persoonlijke gegevens die u verstrekt door het aanmaken van een profiel op onze website, in correspondentie, telefonisch en tijdens een (intake)gesprek

Derde Partijen

We ontvangen ook informatie van derde partijen waarmee wij samenwerken. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name de Kamer van Koophandel en Company.info. Wij verwerken geen directe persoonsgegevens zonder uw toestemming.

Hoe gebruiken we uw directe persoonsgegevens?

We gebruiken uw directe persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en, waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor het maken van afspraken en alle benodigde communicatie en handelingen voor het uitvoeren van onze diensten, zoals genoemd op onze website onder ‘diensten’.

Welke niet-persoonlijke/ indirecte data worden er verzameld voor marketingdoeleinden?

Wij verzamelen bepaalde informatie met behulp van cookies die wij plaatsen wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat plaatst op het moment dat u de website bezoekt. Cookies bevatten informatie welke wij gebruiken voor het optimaliseren van onze website en om inzichten te genereren voor marketingdoeleinden.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt de volgende informatie automatisch geregistreerd op onze server. Let op: dit zijn geen persoonsgegevens waarmee uw identiteit bekend gemaakt kan worden: 

 • Uw IP-adres (een uniek nummer dat automatisch door uw internetprovider aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt), om u te onderscheiden als unieke bezoeker voor onze statistieken;
 • Met die IP-adres kunnen we zien welke website-pagina’s worden bezocht om statistieken te genereren;
 • De naam van uw computersysteem en het type internetbrowser, zodat wij onze website verder kunnen verbeteren voor de systemen die onze bezoekers gebruiken en zodat wij eventuele problemen beter kunnen oplossen.
 • Via Google Analytics kunnen we deze inzichten inzien. De informatie gewonnen uit de Cookies worden overgebracht naar Google en hier opgeslagen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Je kunt cookies controleren en het plaatsen van cookies weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen.

Wij gebruiken deze niet-persoonlijke, indirecte data om campagnes via Google Adwords en social media als LinkedIn in te zetten.

Uitvoering van de overeenkomst

We verwerken uw persoonsgegevens om uw bedrijf te kunnen verkopen, dan wel een bedrijf voor u te kunnen kopen, dan wel anderszins u in dit kader van dienst te kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld het aantrekken van vreemd vermogen of kapitaal. Zo gebruiken wij deze informatie om de juiste match te realiseren en de haalbaarheid van zo’n match te toetsen.

Klantencontact en communicatie

We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, telefoon of andere elektronische media. Zo ontvangt u van ons facturen en communiceren wij met u over de voortgang van een verstrekte opdracht, om problemen op te lossen, en om u uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.

Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen

We gebruiken uw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten en klanten te waarborgen. In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

Wettelijke verplichtingen

We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

Verbetering en het personaliseren van onze producten en diensten

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe diensten te prioriteren of deze te identificeren.

Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement

Indien u problemen ondervindt met één van onze diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals uw naam, moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken uw persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage

Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Uitgezonderd de hierna genoemde redenen, delen wij uw gegevens nooit met derden:

 • Anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of in die gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld vooronderzoek naar illegale activiteiten;
 • Om in voorkomend geval nakoming van onze overeenkomst met u af te dwingen.;
 • Wanneer u bijvoorbeeld verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, kunnen we uw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Voor het leveren van onze diensten werken wij samen met derden, zoals sociaalnetwerkproviders en marketingbureaus. Voor hosting en onderhoud worden uw gegevens opgeslagen bij een derde partij. Al deze derde partijen zijn verplicht uw persoonlijke gegevens te beschermen en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Indien een door u verstrekte opdracht is stopgezet of afgerond, markeren wij deze in onze database als ‘inactief’. Uw persoons- en dossiergegevens bewaren wij zo lang dit wettelijk verplicht is. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren. Gegevens kunnen ook langer worden bewaard wanneer deze nodig zijn voor vorderingen of juridische procedures.

Toegang tot en beheer van uw persoonsgegevens

U kunt verzoeken om inzage in en de mogelijkheid tot het bijwerken en herzien van uw persoonlijke gegevens. En u kunt een beroep doen op elk ander recht dat u volgens de toepasselijke privacywetgeving hebt, inclusief bijvoorbeeld het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U hoeft daartoe alleen maar een schriftelijk verzoek te sturen naar:

BuyInside B.V.

Silodam 112
1013 AS Amsterdam

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen,
 • bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van
 • bepaalde vormen van direct marketing en profiling; ter archivering van informatie over uw
 • account; iv) om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of v) ten
 • behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht
 • voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor
 • strafrechtelijk onderzoek;
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het
 • delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

Wanneer de verwerking berust op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking daarvan niet.

Vragen en klachten

Indien u vragen hebt over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met onze Helpdesk via info@buyinside.nl.

Indien u het gevoel heeft dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

© 2024 BuyInside BV – Privacy verklaring​ – Site door Marking Amsterdam

Contactformulier

Aanmelden voor de Nationale Overname Dag? Vul onderstaand formulier in o.v.v. NOD2024. Of neem contact met ons op via: info@buyinside.nl of 020 303 0795

mailing voor adviseurs

Wil je de nieuwe MBI-profielen in uw inbox ontvangen? Meld je dan nu aan voor de BuyInside mailing voor adviseurs! Vul hieronder jouw gegevens in. Of neem contact met ons op via: info@buyinside.nl of +31 (0) 343 712 552

Contactformulier

Ziet u een match voor één van deze profielen? Vul onderstaand formulier in voor voorstellen of meer informatie. Of neem contact met ons op via: info@buyinside.nl of +31 (0) 20 303 0795

Plan een kennismakingsgesprek

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie, vragen of het inplannen van een kennismakingsgesprek. Of neem contact met ons op via: info@buyinside.nl of +31 (0) 20 303 0795