Op de reservebank

Het lijkt er inmiddels op dat een steeds grotere groep MBI’ers een oplossing vindt voor het financieringsprobleem bij bedrijfsovernames in het MKB.

Het gaat hier om ervaren managers en ex ondernemers met een vermogen, die een bedrijfsovername willen realiseren, de management buy-in (MBI) kandidaten. Wij zien in toenemende mate dat onder druk van de markt er voor deze groeiende groep de afgelopen jaren juist meer mogelijkheden voor het realiseren van een transactie zijn ontstaan. Waar mbi’s tot voor een aantal jaar geleden veelal bestonden uit volledige overnames, zien we daarnaast dat verkoop ook steeds vaker wordt ingevuld via een geleidelijke weg, een gefaseerde overname.

MBI financiering

Steeds meer MKB bedrijven raken ook bekend met deze variant en zien via de geleidelijke weg de oplossing voor hun opvolgingsprobleem. Een oplossing die anders ver weg leek door een combinatie van prijsverwachting, prijsnoodzaak en financieringsproblematiek. In deze gefaseerde overnames stapt een MBI-er in door de overname van een eerste tranche aandelen en maakt daarbij direct ook afspraken over de overname van het resterende aandelenpakket. Zaken als overnamesom (vaak een formule) en tijdstip(pen) worden vooraf vastgelegd. De eerste tranche(s) worden veelal door een combinatie van  eigen middelen, dividend en achtergestelde lening van verkoper gefinancierd, waardoor een bank vaak eerst buiten spel blijft. Ook een zogenaamde earn out regeling kan onderdeel zijn van de constructie. Dit betreft in feite een uitgestelde betaling, waarbij de oorspronkelijke koopsom wordt verhoogd indien in de toekomst een (vooraf vastgelegd) resultaat wordt behaald.

Het aantrekken  van bankfinanciering voor de resterende aandelen wordt tzt relatief makkelijker, omdat:

  • De mbi een mbo (management buy-out) is geworden;
  • De opvolger vertrouwd is geraakt met het bedrijf en de markt = minder risico
  • De verkoper zijn opvolger vertrouwt en meefinanciert = minder risico.

Opt-out

In veel gevallen wordt een zogenaamde opt-out regeling overeengekomen. Een belangrijk risico in deze overnamevariant kan daarmee worden afgedekt, namelijk dat de samenwerking tussen koper en verkoper niet loopt of doordat er onvoorziene lijken uit de kast komen.

Het is één van de oplossingen waardoor de problematiek bij overnamefinancieringen en überhaupt de opvolging in het mkb kan worden kan worden ondervangen

Anne Huitema, Managing Partner Buyinside

Andere berichten

© 2024 BuyInside BV – Privacy verklaring​ – Site door Marking Amsterdam

Contactformulier

Aanmelden voor de Nationale Overname Dag? Vul onderstaand formulier in o.v.v. NOD2024. Of neem contact met ons op via: info@buyinside.nl of 020 303 0795

mailing voor adviseurs

Wil je de nieuwe MBI-profielen in uw inbox ontvangen? Meld je dan nu aan voor de BuyInside mailing voor adviseurs! Vul hieronder jouw gegevens in. Of neem contact met ons op via: info@buyinside.nl of +31 (0) 343 712 552

Contactformulier

Ziet u een match voor één van deze profielen? Vul onderstaand formulier in voor voorstellen of meer informatie. Of neem contact met ons op via: info@buyinside.nl of +31 (0) 343 712 552

Plan een kennismakingsgesprek

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie, vragen of het inplannen van een kennismakingsgesprek. Of neem contact met ons op via: info@buyinside.nl of +31 (0) 343 712 552